THANH MÀN NEXTY

THANH MÀN NEXTY
Thanh màn Nexty

Thanh màn chủ trọng về thiết kế, nhưng kèm theo tính năng vượt trội và dễ dàng lắp đặt.

Là thanh màn được tạo nên bởi công nghệ tiên tiến từ Nhật, cung cấp khách hàng về sự kết hợp tuyệt vời giữa chất lượng, tính năng và các tính năng thiết kế.

Nhiều màu sắc, quý kháh có thể tùy chọn kiểu, màu sắc phù hợp với thiết kế nội thất trong nhà mình,

End Cap

Plain White

Ash Grain

Light Grain

Medium Wood

Bitter Grain

Dark Mahogany

Mist Silver

White Grain

Natural Grain

Mild Grain

Medium Grain

Walnut

Black

Pearl Gray

End Cap M

Plain White

Natural Grain

Medium Wood

Walnut
White Grain

Light Grain

Medium Grain

Dark Mahogany
Ash Grain

Mild Grain

Bitter Grain

Black

End Cap M / Pearl Beige

Plain White

Natural Grain

Medium Wood

Walnut

Mist Silver
White Grain

Light Grain

Medium Grain

Dark Mahogany

Pearl Gray
Ash Grain

Mild Grain

Bitter Grain

Black